Missie en visie

De missie van de BCRO is het bevorderen van onderlinge business tussen bedrijven, het delen van kennis en ervaring en verstevigen van de maatschappelijke betrokkenheid.

Als visie stimuleert de BCRO graag dat bedrijven en organisaties onderling succesvoller te laten samenwerken en binnen het netwerk van de RO elkaar te ondersteunen door het delen van kennis en kunde.

Voor de doelstelling van de BCRO klikt u hier.