Theologische Universiteit Apeldoorn

De TUA leidt mensen op tot breed inzetbare theologen (predikant, evangelist, zendeling, gemeentestichter, kerkelijk werker, godsdienstleraar, bijbelvertaler en wetenschapper) die theorie en praktijk weten te verbinden, en verricht wetenschappelijk theologisch onderzoek en draagt de resultaten daarvan actief uit.
Bezoek de website