Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer

Dienstverlening aan kerkelijke gemeenten binnen de PKN
Bezoek de website