Feest bij de RO en de BCRO

De RO en de BCRO vieren beide een lustrum. De RO bestaat 15 jaar en de BCRO 5 jaar, en dat geeft reden tot dankbaarheid. We danken God voor de plek die we mogen innemen en dat Hij ons wil inzetten om het Evangelie te verspreiden. We vragen geen cadeaus, maar geven deze graag zelf weg aan alle deelnemers van de BCRO. Als u uw pakket upgradet naar een willekeurig ander pakket, zorgen wij voor extra voordelen. Het gekozen pakket verdubbelen wij, zodat u een prachtig bedrag heeft om reclame te maken of te schenken aan een aaneengesloten stichting. Het mes snijdt zo aan twee kanten: u maakt het mogelijk dat we door kunnen met de RO en u ontvangt voor elke euro reclame terug.

Een voorbeeld: Stel dat u een BCRO100-pakket van € 1.200,- euro per jaar verandert in een BCRO200-pakket. De waarde daarvan (€ 2.400,-) verdubbelen wij, zodat u voor € 4.800,- aan reclame te besteden en/of te schenken heeft. Een viertal deelnemers heeft hun BCRO-pakket de afgelopen maand tijdens de BCRO lunch geüpgraded. Bedankt daarvoor. Op deze manier kunt u meer en voordelig reclame maken of schenken binnen de aangesloten stichtingen.

Geplaatst op: 20 mei 2021