Gezegende kerstdagen en een voorspoedig nieuw jaar

We wensen u als team van de BCRO Gezegende dagen en een gezond en voorspoedig 2020. Wim Hasselman, Adrie van Iwaarden, Gijs van Ettekoven, Heidy Rijneveld en Peter Boele.

1 Johannes 4: 9-10 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

 

 

Geplaatst op: 17 december 2019