Toekomst Reformatorische Omroep

Geachte deelnemers van de Businessclub van de Reformatorische Omroep,
De laatste maanden is er door de Raad van Toezicht en het managementteam van de Reformatorische Omroep (RO) intensief nagedacht over de toekomst van de omroep. Er wordt door elke medewerker en vrijwilliger hard gewerkt om de RO de RO te laten zijn. Echter, de financiële middelen zijn zeer beperkt. Het was tijd voor een grondige bezinning over de vraag: kunnen we verder en zo ja, hoe? De uitkomst hiervan is: Ja, we kunnen verder! Daar is de RvT dankbaar voor.

Hoe gaat de RO verder? Als het gaat om uitzendingen via radio en video, op dezelfde manier als nu. Zowel principieel als praktisch. Voor het produceren van deze uitzendingen en alle andere (bureau)werkzaamheden die daarbij horen, blijft de RO de medewerkers en vrijwilligers nodig hebben. In het besturen van de RO vindt een belangrijke wijziging plaats.

Sinds een aantal jaren heeft de RO een businessclub, de BCRO. De BCRO is opgericht om bedrijven en ondernemers dichter bij het werk van de RO te betrekken en de RO (financieel) te ondersteunen. De BCRO timmert behoorlijk aan de weg. Sinds de oprichting een aantal jaren geleden, zijn er ruim 150 bedrijven en instellingen deelnemer geworden van de BCRO. Per 1 juni 2017 vormen de BCRO-bestuursleden dhr. W.J. Rijneveld en dhr. P. Boele (businessmanager BCRO) samen met dhr. T. Schreurs de Raad van Toezicht van de RO. De voormalige RvT-leden zijn per 31 mei afgetreden.

Wij als BCRO-Team zijn dankbaar dat u als deelnemer van de business club het voortbestaan van de RO heeft mogelijk gemaakt. Zonder u steun was deze stap voor ons, als BCRO, niet mogelijk geweest. Dus ook voor de toekomst hopen wij dat u ons wilt blijven steunen om zo de voortgang van de RO te garanderen. Op onze komende businessavond van D.V. 26e juni zullen wij u een verdere update geven over de stand van zaken omtrent deze overname.

Vragen of opmerkingen over deze brief kunnen gesteld of gemeld worden bij: P. Boele, pboele@bcro.nl / 06-43176108

Het is de wens van de voormalige RvT en de huidige RvT, dat de Heere het werk van de RO wil zegenen. Hij is het waard om geëerd te worden. Dat de RO hierin een middel mag zijn en blijven!

Vriendelijke groeten,

De voormalige RvT,                                      De huidige RvT,
Ds. J. van Amstel (voorzitter)                     W.J. Rijneveld
Drs. I.A. Kole (secretaris)                             P. Boele
ing. A.J.W. van der Vlies                              T. Schreurs
Ds. M. Goudriaan
J. van Panhuis
Mr. G.W. Flier

Geplaatst op: 1 juni 2017