Partners

Stel voor dat u deelnemer bent én de BCRO extra wilt helpen door een activiteit te organiseren? Of dat u de BCRO een warm hart toedraagt en graag wilt helpen, maar deelname niet 1-2-3 ziet zitten. Dán is het Partnerschap iets voor u!

Neem hiervoor contact op met Peter Boele.

Onze Partners

Joben Bouw B.V.

Burg. Padmosweg 92
3648 BJ Wilnis
0297-257434

Meer info