IRS

IRS gemeenten en individuele christenen bewust maken van de rijkdom van het Evangelie en hen in staat stellen die boodschap te delen met de rooms-katholieke medemens. Daar waar een beperkt of helemaal geen protestants getuigenis in de samenleving aanwezig is, neemt IRS die rol voor haar rekening. “Wij hebben een eigen roeping. Wij moeten onze vroegere geloofsgenoten het Evangelie verkondigen dat ons zo gelukkig maakt. We zijn egoïsten als we die vreugde voor onszelf houden.” (Ds. H.J. Hegger in de eerste uitgave van IRS) Om dit praktisch vorm te geven heeft IRS diverse projecten in binnen- en buitenland. Meer informatie vindt u op www.irs.nu.
Bezoek de website