Stichting Jemima

Liefde en zorg voor de zwakkeren in de samenleving is onze christelijke opdracht. Jemima is een organisatie in Bethlehem die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland, waaronder Nederland. Barmhartigheid en ontwikkeling zijn de speerpunten in de zorg. Vanuit een warme en veilige omgeving worden de bewoners gestimuleerd om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Het ritme en de leermomenten uit het dagelijks leven zijn hulpmiddelen om zorg, therapie en ervaringsleren te integreren.
Bezoek de website