Stichting Karunia Foundation

Karunia, Indonesisch voor 'gave' leert leerkrachten hun ‘gaven’ van kennis, groei en liefde uit te delen aan leerlingen. Onze docenten zijn van binnenuit gemotiveerd en zetten zich onvoorwaardelijk in voor de ontwikkeling van het falende onderwijssysteem op Papoea. De Teach the Teacher-aanpak richt zich op karaktervorming in een atmosfeer van liefde, aandacht en professionaliteit. Leerkrachten zijn identificatiefiguren voor leerlingen en bieden hoop in een context van onrust, hopeloosheid en armoede. Zo wordt dit van generatie op generatie doorgegeven. Teach the Teacher heeft diepe impact op de lange termijn.  
Bezoek de website