Israël en de Bijbel

Stichting Israël en de Bijbel zet zich in voor de wereldwijde Bijbelverspreiding onder het Joodse volk. We geloven dat de Bijbel het kostbaarste geschenk is, dat we ooit uit handen van het Joodse volk mochten ontvangen en we in liefde aan hen mogen teruggeven. Met daarnaast het gebed van Paulus in ons hart: “de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid.” (Rom. 10:1)
Bezoek de website