Stichting In de Rechte Straat

Stichting In de Rechte Straat wil de vreugde van het Evangelie van Jezus Christus –zoals dat in de Reformatie is herleefd- delen met de rooms-katholieke naaste. IRS ondersteunt gemeenten en individuele christenen door middel van diverse projecten in Europa -in Polen, Italië, Spanje, België, evenals in Nederland- en zoekt daarbij naar uitbreiding. Ook wil IRS de dialoog tussen rooms-katholieken en protestanten bevorderen als het kenniscentrum voor het thema Rome-Reformatie.
Bezoek de website