Bond tegen vloeken

De Bond tegen vloeken zet zich in tegen vloeken en schelden en daarmee voor respectvol taalgebruik. De Bond baseert zich op Bijbelse normen en waarden. Gods Naam is voor christenen heilig en misbruik daarvan is kwetsend. Ook schelden met bijvoorbeeld ziekten of seksuele geaardheid is voor veel mensen pijnlijk. De Bond tegen vloeken wil het bewustzijn over taal en respect vergroten.
Bezoek de website