NET Foundation

Wereldwijd weten tienduizenden voorgangers en evangelisten zich geroepen om het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. Meer dan 90% van hen heeft onvoldoende Bijbelse toerusting ontvangen en mist daardoor belangrijke kennis en vaardigheden. NET Foundation biedt hen deze toerusting aan zodat zij het Evangelie met hart, hoofd en handen kunnen delen!
Bezoek de website