Stichting Denbi

Stichting Denbi; hulp aan Ethiopie. Enkele ondernemers hebben in Ethiopie een kliniek en schooltje gebouwd. Door sponsors van Stichting Denbi wordt dit onderhouden. Zowel door particuliere als bedrijfssponsors. www.hulpaanethiopie.nl voor meer info
Bezoek de website