Gereformeerde Bond

De Gereformeerde Bond werd in 1906 opgericht om in de toenmalige ‘Nederlandse Hervormde Kerk’ op te komen voor de leer van de Reformatie zoals deze met name in de belijdenisgeschriften (Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels) is samengevat. Dat was, dat is en dat blijft nodig. In het geheel van de theologie, in het kerkelijk beleid en – met name ook – in de zuivere prediking van de Bijbel, het Woord van God die aansluit op de belijdenisgeschriften als spreekregel van de Reformatie. In de liturgie nemen de Psalmen een belangrijke plaats in.
Bezoek de website