Mission Possible Nederland

Mission Possible is een christelijke hulpverleningsorganisatie die zich met name richt op jonge vrouwen die verslaafd zijn of slachtoffer zijn van huiselijk geweld, kinderen en jeugd uit probleemgezinnen in landen van de voormalige Sovjet-Unie. Dit doen we van vanuit christelijke bewogenheid, zonder onderscheid naar ras, godsdienst, seksuele geaardheid of wat ook maar; dit in navolging van de opdracht van Jezus. Wij zien het als onze opdracht om om te zien naar hen die geen helper hebben, zoals beschreven staat in MatteĆ¼s 25:35-40.
Bezoek de website